สารสกัด กลิ่นจากธรรมชาติ

สารสกัดกลิ่น จากธรรมชาติ สกัดโดยใช้ solvent extraction เน้นการให้กลิ่นในสูตรผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยให้กลิ่นตามธรรมชาติของพืชนั้นๆ สารสกัดกลุ่มนี้ ไม่ได้มีการทดสอบผลในด้านการบำรุงผิว

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

Cassie (Acacia Farnesiana) Extract สารสกัดกระถินเทศ

Cassie (Acacia Farnesiana) Extract สารสกัดกระถินเทศ

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ

การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Theobroma Cacao (Cocoa) Extract สารสกัดเมล็ดโกโก้

Theobroma Cacao (Cocoa) Extract สารสกัดเมล็ดโกโก้

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Rose (Rosa Damascena) Extract สารสกัดกุหลาบมอญ

Rose (Rosa Damascena) Extract สารสกัดกุหลาบมอญ
สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว
หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract สารสกัดดอกมะลิลา
สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ

การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

 

Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Extract สารสกัดส้มขม

Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Extract สารสกัดส้มขม
สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ

การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Polianthes Tuberosa (Tuberose) Extract สารสกัดดอกซ่อนกลิ่น

Polianthes Tuberosa (Tuberose) Extract สารสกัดดอกซ่อนกลิ่น

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Osmanthus Fragrans (Osmanthus Flower) Extract สารสกัดดอกหอมหมื่นลี้

Osmanthus Fragrans (Osmanthus Flower) Extract สารสกัดดอกหอมหมื่นลี้
สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว


หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ

การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Mimosa Tenuiflora (Bark) Extract

Mimosa Tenuiflora (Bark) Extract

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Viola Odorata (Violet Leaf) Extract สารสกัดสวีทไวโอเล็ต

Viola Odorata (Violet Leaf) Extract สารสกัดสวีทไวโอเล็ต

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract สารสกัดเห็ดรา

Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract สารสกัดเห็ดรา

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว
หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Iris Florentina (Orris) Root Extract สารสกัดรากต้นออร์ริส

Iris Florentina (Orris) Root Extract สารสกัดรากต้นออร์ริส
สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Plumeria Alba (Frangipani) Flower Extract สารสกัดดอกลีลาวดี

Plumeria Alba (Frangipani) Flower Extract สารสกัดดอกลีลาวดี

สารสกัดชนิดนี้ เป็นสารสกัดในหมวด "สารสกัดกลิ่น" ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่เน้นให้กลิ่นธรรมชาติ ในสูตรเครื่องสำอาง แต่ไม่ได้มีผลการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพใดๆต่อผิว จึงเหมาะแก่การเลือกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการตลาด (marketing หรือ การเคลมว่ามี สารสกัดชนิดนี้ในสูตร) เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการคาดหวังผลต่อผิว

หากต้องการเลือกสารสกัดธรรมชาติ ที่มีผลการวิจัยทดสอบกับผิว ในด้านต่างๆ กรุณาเลือกในหมวด สารสกัดธรรมชาติ
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้